Käsittelemme henkilötietoja turvallisesti ja toimimme henkilötietolain (10 ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Keräämme asiakkailtamme seuraavat tiedot Horizont.fi -sivustolla tehtyjen tilausten yhteydessä:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Säilytämme yllä mainitut yhteystiedot asiakkaasta rekisterissämme, jotta pystymme tarvittaessa olemaan asiakkaaseen yhteydessä tilaukseen tai palveluihimme liittyen jälkikäteen. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan palveluntarjoajamme Louhi Net Oy:n toimesta asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja ja palvelimien käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Asiakkaillamme on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

Täältä saa lisätietoja vuonna 2018 voimaan tulleesta EU:n henkilötietoja koskevasta tietosuoja-asetuksesta.

 

Horizont.fi -sivuston henkilötietorekisterin vastaava ylläpitäjä

Ari Lepistö

T:mi Lasso24

16.9.2018

fiSuomi